in

Vznik Československa

Vznik Československa

Žádný politik si nedokázel představit, že by se RU rozpadlo a vznikl samostatný stát

Po vypuknutí války: militarizace ekonomiky – továrny na zbraně

Vznik vojensko úřednické dikatury

Uzravřeny zemské sněmy a Říšská rada, posílena cenzura

Čeští politici nemohou výrazně zasahovat do dění

Represe: reakce státní moci na nesouhlasem s bojem protim Srbům a Rusům

Postih, trest

Protirakouský odboj:

TGM – exilové politické vedení

Maffie: domácí odbojová organizace, informovala Masaryka

V čele Alois Rašín a Karel Kramář

Beneš, Štefánik, Masaryk – významní

1917- nástup Karla I.

Květen 1917 – manifest českých spisovatelů

Výzva poslancům hájit české zájmy

Národní výbor : příprava převzetí moci

6.ledna 1918  Tříkrálová deklarace – požadavek federalizace
Zahraniční odboj

1915  – Paříž – masaryk založil československou národní radu

1918- Pittsburská dohoda – slib čechů a slováků, federace

Léto 1918 – mocnosti uznaly nároky československého odboje a exilové vlády

17.říjen 1918 – beneš zveřejnil Washingtonskou deklaraci- vytvoření Československé republiky

Vznik Československa

Zhoršení situace v zásobování potravinami

1917- hladové bouře

Vzpoury v armádě 1918

17.října 1918 – císařský manifest

14.října 1918 – generální stávka, potlačena

Ženeva – jednání o dalším postupu o vzniku československého státu

27.října 1918 – RU přistupuje na podmínky

28.10.1918 – faktický rozpad monarchie

Vznik samostatného českovlovenska

Alois Rašín, Antonín Švehla – muži 28. října
Revoluční národní shromáždění

Zákonodárný orgán ČSR

Zvolem masaryk jako prezident

Jmenování vlády

Zrušeny šlechtické tituly

Sesazení Habsburků

30.10.0 1918 Martinská deklarace

Požadavek národního sebeurčení slováků

Hospodářská situace na slovensku – zaostalejší než čechy

Požadavek autonomie Slovenska

Zajištění hranic

S polskem – 7 denní válka na Těšínsku

Podkarpatská rus – válka s maďarskem

Německá menšina

Němci vytvořili 4 provincie

Sudetenland

Deutschbohmen

Bohmerzwalgan

Deutschsudmahren

Od konce prosince 1918 proběhlo připojení k ČSR

Čs. Orgány odmítly Němcům právo na sebeurčení

Hranice určeny na základy historických hranic
Březen 1919

Masové demonstrace – němci nechtěli do ČSR

Střety s armádou – 54 mrtvých

Národnostní situace v novém státě

Němci, maďaři,

Ústava jim zajistila ochranu

1920 – jayzkový zákon – úřední jazyk československý

Němci měli i svou univerzitu

ČSR ve 20.letech

Listopad 1918 – transformace národního výboru na národní shromáždění

Vyhlášena republika, zvolen masaryk

8 hodinová pracovní doba

Placená dovolená 6-7 dní

Krize, nezaměstnanost- konec zbrojní výroby

Přídělové hospodářství

Únor 1919 – měnová reforma

Oddělení od rakouské koruny

Zavedená KČ

Nostrifikace 1919 – povinnost firem přenést sídlo do ČSR kvůli daním

Dovozní cla – ochrana a podpora

Oregresivní zdanění majetku získaného spekulací za války

What do you think?

Written by lakhderreg

Vestibulum vestibulum, ipsum vitae elementum porttitor, ante libero dictum purus, eu auctor risus arcu quis nulla. Maecenas sagittis aliquet ullamcorper. Ut eget feugiat enim. Cras at hendrerit enim.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

i love you so much my sweetie

Československa