in

Československa

Vznik Československa

Žádný politik si nedokázel představit, že by se RU rozpadlo a vznikl samostatný stát

Po vypuknutí války: militarizace ekonomiky – továrny na zbraně

Vznik vojensko úřednické dikatury

Uzravřeny zemské sněmy a Říšská rada, posílena cenzura

Čeští politici nemohou výrazně zasahovat do dění

Represe: reakce státní moci na nesouhlasem s bojem protim Srbům a Rusům

Postih, trest

Protirakouský odboj:

TGM – exilové politické vedení

Maffie: domácí odbojová organizace, informovala Masaryka

V čele Alois Rašín a Karel Kramář

Beneš, Štefánik, Masaryk – významní

1917- nástup Karla I.

Květen 1917 – manifest českých spisovatelů

Výzva poslancům hájit české zájmy

Národní výbor : příprava převzetí moci

6.ledna 1918  Tříkrálová deklarace – požadavek federalizace
Zahraniční odboj

1915  – Paříž – masaryk založil československou národní radu

1918- Pittsburská dohoda – slib čechů a slováků, federace

Léto 1918 – mocnosti uznaly nároky československého odboje a exilové vlády

17.říjen 1918 – beneš zveřejnil Washingtonskou deklaraci- vytvoření Československé republiky

Vznik Československa

Zhoršení situace v zásobování potravinami

1917- hladové bouře

Vzpoury v armádě 1918

17.října 1918 – císařský manifest

14.října 1918 – generální stávka, potlačena

Ženeva – jednání o dalším postupu o vzniku československého státu

27.října 1918 – RU přistupuje na podmínky

28.10.1918 – faktický rozpad monarchie

Vznik samostatného českovlovenska

Alois Rašín, Antonín Švehla – muži 28. října
Revoluční národní shromáždění

Zákonodárný orgán ČSR

Zvolem masaryk jako prezident

Jmenování vlády

Zrušeny šlechtické tituly

Sesazení Habsburků

30.10.0 1918 Martinská deklarace

Požadavek národního sebeurčení slováků

Hospodářská situace na slovensku – zaostalejší než čechy

Požadavek autonomie Slovenska

Zajištění hranic

S polskem – 7 denní válka na Těšínsku

Podkarpatská rus – válka s maďarskem

Německá menšina

Němci vytvořili 4 provincie

Sudetenland

Deutschbohmen

Bohmerzwalgan

Deutschsudmahren

Od konce prosince 1918 proběhlo připojení k ČSR

Čs. Orgány odmítly Němcům právo na sebeurčení

Hranice určeny na základy historických hranic
Březen 1919

Masové demonstrace – němci nechtěli do ČSR

Střety s armádou – 54 mrtvých

Národnostní situace v novém státě

Němci, maďaři,

Ústava jim zajistila ochranu

1920 – jayzkový zákon – úřední jazyk československý

Němci měli i svou univerzitu

ČSR ve 20.letech

Listopad 1918 – transformace národního výboru na národní shromáždění

Vyhlášena republika, zvolen masaryk

8 hodinová pracovní doba

Placená dovolená 6-7 dní

Krize, nezaměstnanost- konec zbrojní výroby

Přídělové hospodářství

Únor 1919 – měnová reforma

Oddělení od rakouské koruny

Zavedená KČ

Nostrifikace 1919 – povinnost firem přenést sídlo do ČSR kvůli daním

Dovozní cla – ochrana a podpora

Oregresivní zdanění majetku získaného spekulací za války
Záborový zákon – zabírání pozemků

Rozprodány za nízkou cenu malým zemědělcům

Postihl hlavně německou šlechtu

Politické strany

Československá sociálně demokratická strana dělnická

Československá strana národně socialistická

Česká strana agrární

Československá strana lidová

Československá národní demokracie

  • Slovenské a německé strany kopírovaly české

Ústava 1920

Vzor ústava USA

Republika, demokracie, rovnost občanů

Parlament

Volební právo i pro ženy, od 21 let

Branná povinnost pro všechny muže

Rovnost menšin
První volby

1919 – do obecních zastupitelstev – vyhráli sociální demokraté – pád vlády Karla Kramáře od roku 1918

Nový vláda – rudozelená koalice – sociální demokraté + agrárníci

1920- parlamentní volby – vítěz sociální demokracie

Rozkol v soc.dem. – odtržení levice – 1921 založení KSČ – úřednická vláda

Pětka – vznik na základe úřednické vlády

Uskupení vůdců vladních stran, zásada něco za něco

Mimoparlamentní orgán

Od roku 1921 – všenárodní koalice

Od 1926 – panská koalice – bez soc,dem a nár.soc (socialistická levice)

Hrad – skupina hradu

Mimoparlamentní uskupení v čele s TGM – prosazení jeho vůle

Političtí představitelé podporují Masaryka

Hospodářský vývoj

1924-1929 – konjuktura

Problém silná koruna (Rašín), konkurence zemím bývalé monarchie (rozpad trhu)

Elektrifikace domácností a továren

Budováni vodovodní sítě

Telefonizace – v každí větší vesnici jeden telefon – starosta, hospoda, četnická stanice

Většinou makrosériová výroba – drahé výrobky

Omezení kupní síly

Výjimka Baťa – velkosériová výroba obuvi, expanze do světa

Významná zbrojní výroba – škoda plzeň, zbrojovka brno – pušky, kulomety, vývoz do světa
Zahraniční politika

Spojenectví s francií

Malá dohoda

Proti nemecku

Školství

Povinná školní docházka 8 let

Masarykova univerzitě a univerzita komenského v bratislavě

Masaryk podpořil školy pro ruskou emigraci

Hospodářská krize v ČSR

1918 . 14,října pád akcií na burze v New Yorku

Krachy bank a podnikl

Krize v zemědělství

1931 – ČSR zasažena krizí, vláda široké koalice musí řešit nastalé problémy

Dovozní cla

Vysoká nezaměstnanost, přes 1 milion

Radikalizace německého obyvatelstva, protože bylo více postiženo, cití se ublížení
Zemědělství  – snížený odbyt produktů – hrozba exekucí

Stávky, demonstrace – zásahy četníků, střelba do davu – toho využívá KSČ

Vládní opatření –

Dovozní cla na zemědělské výrobky – naštvání Malé dohody

Novelizace gentského systému podpory v nezaměstnanosti

Devalvace koruny – zlevnění exportu

Příspěvek pro podnikatele

Obilní monopol – cenu obilí stanovuje stát

Nouzové práce – města zaměstnávají nezaměstnané

Výstavba opěvnění s méně kvalifikovanými dělníky

Politický život

Růst populariti extrémistů KSČ – NSDAP – zakázána

Malý tiskový zákon

Vznik Sdp – sudetoněmecká strana

Organizace všech němců v ČSR

Čeští fašisté zakládají NOF – národní obec fašistická

1933 – NOF pokus o puč

Gajda odsouzen
Zánik 1. vznik 2. republiky

Po oděznění krize trvá deprese, konjuktura nenastala

1935 – parlametní volby- sdp má nejvíce hlasů

Prosinec 1935 – TGM abdikoval, zvolen E. Beneš

1937 TGM zemřel

1937 – sdp požaduje

Rovnoprávnosti němců s čechy

Vytvoření hraničního území na rámci ČSR

Napravení bezpráví provedeného na Němcích

Volné hlášení se k nacistické skupině

Kveten 1938 – mobilizace ČSR armády

Prokázána odhodlanost bránit ČSR

Příprava na obranu ČSR

Opevnění, betonové hradby

Bunkry, řopíky,

Tanky, modernizace letectva

Příspěvky obyvatel na budování armády
Mnichovská konference

Sdp – politika prosazovat nesplnitelné, vytváří mezinárodní konflikt, tváří se, že jsou utlačováni

VB vyslala nezávislého pozorovatele – lorda Waktera Runcimana

Souhlas čs.vlády

Jednal především se zástupci sudetských němců

Závěr: Německé požadavky jsou oprávněné (soužití čechů a němců je v jednom státě nemožné

Vláda ČSR přistoupí na většinou Karlovarských požadavků, ale Henlén chce víc

13. září 1930 – pokus o povstání sudetských němců – potlačeno  – Henlein a vedení Sdp uprchli do německa

Reakce našeho státu: vyhlášeno stanné právo

15.září- francie a vb ultimátní nóta, aby ČSR předala německu Sudety

Vláda přijala – demonstrace v Praze – 22.září generální stávka a demonstrace před parlamentem

Odstoupila Hodžova vláda – jmenována vláda národní obrana – předseda generál Jan Syrový

Jednání Hitler, Chamberlain v Bad Godesbegru

Hitler : do 1. října předat Sudety, nebo bude válka

Francie a Vb polika appeasementu (ustupování protivníkovi, aby se vyhly konfliktu), veřejné mínění obou zemí se děsilo další války, žádný politik není sebevrah aby šel proti svým voličům

29. září 1938 – mnichovská konference

Učastníci: Mussolini, Chamberlainm Hitler, Daladier

Výsledky: nařízení ČSR vyklidit pohraničí – pohraničí postoupeno německu

ČS čekala v předpokojim nikdo s ní nejednal – ostatní se mezitím dohodli, co naší delegaci sděli, že se má udělat

Mnichovská dohoda – 1 z traumat dějin naší země

Ve stejný čas si Polsko pod výhružkou vynutilo předání Těšínska.
GOOD LUCK MY SWEETIE

I WILL MISS YOUUU

What do you think?

Written by lakhderreg

Vestibulum vestibulum, ipsum vitae elementum porttitor, ante libero dictum purus, eu auctor risus arcu quis nulla. Maecenas sagittis aliquet ullamcorper. Ut eget feugiat enim. Cras at hendrerit enim.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Vznik Československa

Vznik Československa